Roze toermalijn hanger

玲7,50
  • Aardend
  • Beschermend
  • Helpt tegen negatieve energie en straling
  • Helpt negatieve energie af te voeren en zet negatieve energie om in positieveenergie  
  • Ontspannend
  • Stimuleert groei en bloei
  • Liefdevol denken en handelen
  • Compassie, empathie en medeleven

Verbonden met alle chakra's